Meny

Varukorgen (0)

Förlängda garantier från respektive leverantör

Här kan du registrera dina produkter för förlängd garanti och se dess fördelar.

Skrolla ner för att se den leverantörs villkor du önskar se.

Är det någon som saknas, maila oss gärna :-)


 

 

-

Förläng garantin för elverktyg.
Utnyttja premiumservice för batterier.

Industriella Bosch-elverktyg, så som litiumjon-batterier inklusive laddare, uppfyller de högsta kvalitetskraven. Därför erbjuder vi dig härmed ett särskilt servicepaket. Och det utan kostnad.

 • 3 års garanti för elverktyg. Det äller för alla professionella blåa elverktyg och mätverktyg från Bosch. Högfrekvensverktyg, sladdlösa industriskruvdragare och tryckluftsverktyg, medföljande tillbehör samt batterier och laddare omfattas inte.
  Mer information finns i garantivillkoren.

 • 2 års premiumservice för batterier och laddare. Det gäller för alla industriella blåa litiumjonbatterier från Bosch, inklusive laddare. Om ett material- eller tillverkningsfel uppstår under premiumserviceavtalets giltighet eller om om det uppstår ett fel på grund av slitage av ett registrerat batteri eller en laddare ersätts det/den av Bosch (eventuellt ersätts komponenten av en nyare modell). Ersatta batterier eller laddare övergår i Boschs ägo.
  Mer information finns i deltagandevillkoren.

Du behöver endast online-registrera din apparat, ditt litiumjon-batteri eller din laddare inom fyra veckor efter inköp. Garantins eller servicens giltighetstid gäler från inköpsdatum. Mer information hittar du i respektive garanti-/deltagarvillkor.

Om du vill göra en registrering, anmäl dig först som användare. På din personliga registreringssida kan du sedan registrera elverktyg, litiumjon-batterier eller laddare för 3 års garanti eller 2 års batteri-premiumservice. Du får sedan ett garanti- eller servicecertifikat som PDF som du kan skriva ut eller spara. Dessutom ahr du möjlighet att administrera dina personliga uppgifter.

Garanti-/servicecertifikat är alltid utfärdade särskilt för den givna produkten. Det innebär att varje produkt (elverktyg, litiumjon-batteri och laddare) måste registreras separat. Vid garantianspråk visar du din återförsäljare garantibeviset tillsammans med originalkvittot eller skickar in produkten direkt. Uppgifterna på dokumenten (inköpskvittot och certifikatet) måste stämma överens. Du kan givetvis använda vår hämtservice gratis under garanti-/servicetiden.

-

För förlängd 3-års Garanti, klicka här


-

DeWalt_garanti

-

Black & Decker AB garanterar att produkten är fri från material- och/eller fabrikationsfel vid leverans till kund. Garantin är i tillägg till konsumentens lagliga rättigheter och påverkar inte dessa. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.

Om en DEWALT produkt går sönder på grund av material- och/eller fabrikationsfel eller brister i överensstämmelse med specifikationen, inom 12 månader från köpet, åtar sig Black & Decker AB att reparera eller byta ut produkten med minsta besvär för kunden.  

Garantin gäller inte för fel som beror på:

 • normalt slitage
 • felaktig användning eller skötsel
 • att produkten skadats av främmande föremål, ämnen eller genom olyckshändelse

Garantin gäller inte om reparation har utförts av någon annan än en auktoriserad DEWALT verkstad.

För att utnyttja garantin skall produkten och inköpskvittot lämnas till återförsäljaren eller till en auktoriserad verkstad senast 2 månader efter det att felet har upptäckts.

Garantiåtagande 30 : 1 : 1 utgör ett tillägg och inkräktar inte på något sätt på de kontraktsenliga rättigheter som man har som yrkesmässig användare, eller de lagenliga rättigheter man har som privat och icke- yrkesmässig användare. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet. 

30 dagars nöjd - kund-garanti
 

Om man inte är fullständigt nöjd med DEWALT maskinens prestanda, behöver man endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till inköpsstället för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpet måste kunna styrkas (med kvitto etc.) Detta gäller inte tillbehör eller reservdelar om de inte visat brister i garantins mening.


1 års fri förebyggande service


Om en DEWALT produkt inom 12 månader efter köpet kräver underhåll utförs en sådan service kostnadsfritt av auktoriserad verkstad. Fri förebyggande service omfattar endast arbetskostnaden för DEWALT verktyg. Kostnad för tillbehör och reservdelar ingår ej.

Inköpsdatum måste påvisas (med kvitto etc.).

Viktigt är att reklamerade produkter är CE märkta.
 

Registrera dig på MyDEWALT för att få 3 års garanti på ditt XR-verkyg, Klicka här

MyDEWALT-användare kan förlänga garantin på sina XR-produkter upp till 3 år. Registrera dig på MyDEWALT och lägg till din XR-produkt i "Mina verktyg" och skriv ut ditt certifikat. För att garantin skall gälla måste verktygen vara registrerad inom 4 veckor från inköp. För att nyttja garantin måste du ha en kopia av certifikatet och inköpsbevis.

Fördelar med MyDEWALT

 • Registrera alla dina DEWALT-verktyg
 • Var bland de första att höra om de senaste produkterna från DEWALT
 • Registrera din XR-produkt för att få 3 års garanti

 


 


Alla Makita-produkter kontrolleras och vägs innan de lämnar fabrik och kan på så sätt garanteras vara fria från fel under gällande garantitid, både i utförande och i material.


Uppkommer fel under gällande garantitid på grund av tillverknings eller materialfel, skickas maskinen (komplett med väska, laddare, batterier och kvitto) till Makita Service-Center i Sollentuna eller annan auktoriserad serviceverkstad där verktyget kommer att repareras utan kostnad.

Garanti gäller inte om:
• Reparation eller försök till reparation har gjorts av annan än auktoriserad verkstad.
• Reparationer krävs på grund av normalt slitage.
• Verktyget har missbrukats.
• Felaktigt underhåll.
• Modifiering har gjorts på verktyget.

Gällande garantitider:
Elverktyg: 2år
Batteriverktyg: 2år
Luft/högtryckssortiment: 1år
Bensinverktyg: 1år
Batterier, laddare och tillbehör: 1år

 

 


 


 

FEIN lämnar på sina elverktyg till privata första köpare en enligt lag fastställd tillverkargaranti på två år avseende felfri tillverkning och felfritt material. För kommersiella första köpare gäller motsvarande garanti i ett år.

FEIN elverktyg genomgår hårda tester innan de lanseras på marknaden. Du och många användare inom olika branscher över hela världen drar nytta av den höga tekniska standard som kännetecknar våra verktyg. Detta är vi inte bara stolta över, vi är även säkra på att dessa produkter i många år kommer att fungera tillförlitligt och utan problem. Därför visar vi dig genom att förlänga vår garanti med 3 års FEIN PLUS garanti ännu tydligare varför du med FEIN arbetar smidigare och mer framgångsrikt.

-

-

Vägen till 3 års FEIN PLUS garanti är mycket enkel:

1. Registrera ditt nya FEIN-elverktyg online inom 6 veckor från inköp.

2. Du får direkt ett garantibevis som ger dig 3 års FEIN PLUS garanti. Eller vänd dig med förtroende till din FEIN återförsäljare. Denne hjälper dig gärna. Garanterat.

Utförlig information om villkoren för 3 års FEIN Plus garanti får du här eller hos din FEIN återförsäljare.


Några minuter för totalt 3 års säkerhet och flera fördelar -
det tycker vi är välinvesterad tid!

Festool-kvalitet har blivit ett begrepp och sträcker sig betydligt längre än DIN-normernas krav. På så sätt garanterar Festool, som första elverktygstillverkare, sedan 1999 sina kunder tre års garanti på material- eller tillverkningsfel genom 1+2-garantin.

Det betyder för dig som kund bättre lönsamhet och framförallt en mycket högre säkerhet i arbetet.

Det enda du behöver göra är alltså att registrera ditt nya verktyg inom 30 dagar från inköpsdatum och det tar bara några minuter. Absolut snabbast är det att göra det här på www.festool.se, du finner länken längre ner på denna sida.

Dessutom får du som kund som registrerar ditt nya verktyg inom 30 dagar tillgång till ett antal olika fördelar fr o m den 1 januari 2011. Fördelar som tidigare har krävt ett medlemskap i vår kundklubb. Men från 2011 får alla kunder som garantiregistrerar sina verktyg samma fördelar. 

Klara fördelar

 • 3 års garanti
 • Stöldförsäkring
 • 30 dagar pengar-tillbaka-garanti
 • 24-timmarsservice

 Klicka här för att garantiregistrera Festool-verktyg 


Vid registrering av dina verktyg behöver du skriva in återförsäljarens namn, sök  på Maskinkontakten i uppland, Ort: Arlandastad
 Klicka här för Garanti- och servicevillkor

 

 


 

Flex

 

From ändförbrukarens köpdatum ger FLEX 2 års garanti på maskinen. Garantin gäller endast för brister som härrör från material och/ eller tillverkningsfel liksom om garanterade egenskaper saknas.

Originalkvittot med försäljningsdatum måste uppvisas vid eventuella garantianspråk. Garantireparationer får endast utföras av FLEX autoriserade verkstäder eller servicestationer. Garantianspråk gäller endast om maskinen använts på avsett sätt.

Garantin gäller ej för normalt slitage, felaktig användning, delvis eller helt demonterade maskiner liksom för skador genom överbelastning och användning av ej tillåtna, defekta eller felanvända verktyg, skador som förorsakas av maskinen på verktyg resp arbetsstycke, genom våld, följdskador beroende på felaktig eller otillräcklig skötsel, skador genom främmande föremål som t ex sand eller stenar liksom för skador som uppstått genom att bruksanvisningen ej följts t ex genom anslutning till fel nätspänning eller strömtyp. 

Garantianspråk för tillbehör kan endast göras gällande om de använts med maskiner som använts på avsett eller tillåtet sätt.

 


Hitachi

Inget krångel
- 3 års garanti på Hitachi el- och batteriverktyg, batterier och laddare!

Hitachi Power Tools inför 3 års garanti på Hitachi elverktyg och batteriverktyg från och med 1 december 2012.

Garantin gäller även batterier och laddare. Den utökade garantiperioden gäller direkt från inköpsdagen – ingen krånglig registrering krävs av återförsäljare eller slutkund.

Vi tror att detta är marknadens bästa garantivillkor och ett resultat av Hitachis outtröttliga arbete att tillverka elverktyg som inte bara är så bra som nödvändigt, utan så bra som är möjligt.

Som en följd av Hitachis genomgående höga produktkvalité ges 36 månaders garanti från inköpsdatum för Hitachi el- och batteridrivna verktyg, samt Hitachi batterier och laddare, gällande material eller produktionsfel.

För Hitachi Park- & trädgårdsverktyg, batteri- el- eller bensindrivna, inköpta efter 1/1 2010 ges två års garanti.
För Hitachi el- och batteriverktyg inköpta mellan 1/1 2010 och 1/12 2012 gäller två års garanti.
För övriga verktyg och tillbehör gäller ett års garanti.

Garantin upphör att gälla vid användning av icke originaldelar.

Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt – förutsatt att produkten använts enligt bruksanvisningen samt med originaldelar och inte är att betrakta som normalt slitage eller på felaktig användning.

Garantibestämmelser och reklamationsrätt
Reklamationsrätten omfattar material och/eller produktionsfel.
Detta gäller underförutsättning att verktyget använts enligt bruksanvisningen.

Reklamationsrätten bortfaller om:
• Indikation på undermåligt underhåll eller felaktig användning
• Överbelastning på grund av fel verktyg för utfört arbete
• Användning av icke originaldelar
• Skada uppkommit av tilläggsutrustning som inte är godkänt av Hitachi
• Reparation är utförd av icke auktoriserad Hitachi serviceverkstad
• Kvitto/Faktura med inköpsdato inte kan uppvisas

 

Klicka här för att komma till Hitachis Garantisida

3YearsWarranty

 


Leica

Leica Geosystems produkter svarar upp mot de högsta förväntningarna på kvalitet för att effektivt stödja det dagliga arbetet på arbetsplatsen. För att erbjuda våra kunder ytterligare pålitlighet i framtiden, erbjuder företaget en 3-års garanti för sina instrument i Leica DISTO™, Leica Roteo och Leica Lino serierna.

Leica Geosystems lägger ned stor kraft på att upprätthålla kvalitetsstandarder och förstklassigt hantverk i produktionsprocessen. Detta kan endast uppnås när man arbetar tillsammans med de bästa partner, när alla komponenter svarar upp mot högsta krav och professionalism är det viktigaste kriteriet under hela produktionsprocessen. Resultatet är en exceptionellt låg frekvens av garantianspråk. Våra kunder ska naturligtvis dela den här framgången, Leica Geosystems ger kunderna ytterligare ett års garanti för Leica DISTO™, Leica Roteo och Leica Lino serierna. För att få del av denna utökade garanti utan kostnad, se bara till att registrera ditt instrument inom 8 veckor efter köpet.

Om, mot förmodan, utrustningen skulle falera inom denna period, kommer Leica Geosystems professionella After Sales Service att erbjuda en snabb och kundvänlig lösning. Defekta enheter kommer att bytas ut snabbt och effrektivt av specialister hos våra återförsäljare. Även efter att den utökade garantin gått ut, kommer defekta enheter att bytas ut till ett attraktivt reparationspris. Konceptet erbjuder signifikanta fördelar både för återförsäljarna såväl som för slutkunderna.

 

Fördelar för kunderna:
- ingen tidsspillan, ingen produktionsförlust eftersom enhen inte behöver skickas in
- snabb och enkel lösning
- transparenta reparationskostnader
- inga ytterligare kostnader för pack, transport, etc.

Med det här konceptet kan vi erbjuda en solid plattform för problemfri användning av våra lasterinstrument och erbjuda ytterligare försäkringar.

 

 


 

Metabo

1 års garanti

Metabo ger 1 års garanti, med start från försäljningsdatum till slutförbrukaren. Garantin omfattar brister, som kan hänföras till material- och/eller fabrikationsfel.  Om det görs garantianspråk, skall faktura/kvitto med försäljningsdatum bifogas. Reparationer, som utförs med garantianspråk, skall uteslutande ske på en auktoriserad Metabo Garanti-Serviceverkstad.

 

Fast du kan också få 3-års garanti på dessa produkter också!

xxl-warranty

XXL-garanti - Metabos 3-årsgaranti

 

Våra elverktyg är extra hållbara. Eftersom de sällan behöver repareras så har Metabo tagit fram en extra garanti, nämligen XXL-garantin.
När du registrerar dig förlängs den normala garantin till tre år. Vid ev. garantiärenden behövs sedan ditt inköpskvitto/faktura tillsammans med XXL-garanticertifikatet som du skapat för dina maskiner efter registreringen.

 

Registreringen måste ske senast 4 veckor efter inköpsdatum. Klicka på XXL loggan för att komma dit

 

 


 

Milwaukee

Varje Milwaukee verktyg är noga testat I certifierade program innan det lämnar
vår fabrik och är garanterat att vara Nothing-But-Heavy Duty kvalificerat.
Hos Milwaukee är vi stolta över våra produkter och den service vi erbjuder våra
professionella kunder. Med detta i åtanke har vi nu nöjet att kunna presentera
en förlängning av garantin till 3 år.*


Denna service är tillgänglig utan extra kostnad om du registrerar ditt nya
Milwaukee verktyg inom 30 dagar efter inköp.

Batterier, laddare och tillbehör omfattas inte av den förlängda garantin. Reklamationsrätten påverkas inte
.


Den förlängda garantin gäller endast för verktyg inköpta efter den 1/1 2008.

Allt du behöver göra för att omfattas av denna extra service, är att registrera ditt verktyg online!

Vår Milwaukee service är endast tillgänglig i de länder som finns nämnda på vår hemsida.

* Detta påverkar inte dina lagliga rättigheter. Normala garanti villkor tillämpas.
Panasonic ToolsPanasonic Tools tillverkar sedan 1979 batteridrivna handverktyg som skruvdragare/borrmaskiner, sågar, slipar och fogsprutor för professionella användare inom hantverk och industri.

Verktygen kännetecknas bland annat av hög kvalitet, driftsäkerhet i extrema miljöer, god hållbarhet samt långa drifttider på batterierna per laddning.

Tillverkning sker dels vid vår huvudfabrik I Hikone, Japan och dels vid fabriken i Shanghai, Kina.

Wilfa Sverige är ansvariga för försäljning av Panasonic PowerTools i Sverige.

Hämta vår företagspresentation.

 

Panasonic har 3-års garanti på både Maskin, Laddare och batterier. Registrerar dig gör du här

Detta under förutsättning att du registrerar ditt verktyg inom 4-veckor från inköpsdatum. Annars faller normal garanti in och den på 1-år.

 
Tormek våtslipsystem har noggrant utvecklats och finjusterats under mer än 30 år.
Målet har alltid varit att leverera ett funktionellt system som gör det enkelt att slipa
dina eggverktyg och samtidigt kunna uppnå ett riktigt bra resultat.
Vi tror att denna maskin kommer att tillfredställa dina slipbehov i många år framöver och vi
är stolta att kunna erbjuda de längsta garantierna på marknaden. Du kan vara säker på att
alla framtida utvecklingar kommer att passa din maskin.

Tormek T-3

7 års garanti
Tormek T-3 har 7 års garanti.* *Om maskinen används i yrkesmässig verksamhet eller i utbildningsverksamhet gäller 2 års garanti.

Tormek T-7

7 års garanti
Tormek T-7 har 7 års garanti inklusive yrkesmässigt bruk. Detta är möjligt tack vare den
förbättrade lackeringen av stativet, rostfritt stål i huvudaxeln och den kraftfulla AC motorn
som är utformad för kontinuerlig drift.
10 års garanti Registrera din maskin

Registrera dig för 10 års garanti

Det låter nästan för bra för att vara sant, men vi är så trygga med kvalitén på vår T-7 modell
att vi nu utökar den redan långa standardgarantin på 7 år till hela 10 års garanti. Gäller även
för professionellt bruk. Allt du behöver göra är att registrera din maskin inom 6 månader efter köpet.

Klicka här för att komma till registreringen

 Kampanjer

 • Leica Krysslaser Lino L2-Grön Propack
  3 690 kr exkl. moms
 • Bosch MULTIBLADSET 5-delar Starlock
  320 kr exkl. moms
 • Senco Dyckertpistol F-18 Fusion 1,2mm
  5 290 kr exkl. moms
 • Festool Sänksåg TS55-REBQ-Plus KIT
  5 290 kr exkl. moms
 • Bosch Bordsåg GTS10XC +GTA60W Bord
  7 590 kr exkl. moms
 • WinBag Fönsterkuddar 4-pack
  590 kr exkl. moms
 • Dewalt 18v-KIT DCK551P3T+1st DT0109 Tillbehör
  6 790 kr exkl. moms
 • Alkomätare Dignita Smarttester
  995 kr exkl. moms
 • Dewalt 18v Gersåg m 4Ah batt + Extra 60-T Klinga
  3 990 kr exkl. moms

Bygg ditt verktygspaket


Produkter

Totalt:

0 kr

Kvar till fri frakt:

799 kr

Till kassan